Phát triển ứng dụng

Solid sử dụng các công nghệ phát triển ứng dụng (App) mới nhất cho Mobile hiện nay như: ·        Công nghệ Native App Là những ứng dụng được viết riêng cho một loại nền tảng như iOS, Android, Windows Phone bằng các ngôn ngữ tương ứng của mỗi nền tảng đó ví dụ Java trên Android,